Etik & miljö

För oss är miljö och hälsa en integrerad fråga som går hand i hand och är därför alltid vår ledstjärna i produktframtagning och utbildning. Våra lacker utvecklades redan 1993 för Apoteksbolaget och är framställda utan innehåll av formaldehyd, toluen och kamfer samt det numera förbjudna ämnet dibutylftalat. Det pågår diskussioner inom EU Cosmetics och Colipa även om dessa ämnen och inom några år kommer det med all säkerhet ytterligare restriktioner och begränsningar. Scratch lacker är därför redan framtidssäkrade och dermatologiskt testade av Evic International Group, Study: PT / D, ref: il 678 / 05.2697 - 2703. I nära samarbete med Arbetsmiljöverket har vi utvecklat ett godkännande för Purex manikyrbord och en verksamhetsdokumentation för produkt och arbetsmiljörutiner i salongsverksamheter. Av inkommande förpacknings och emballagematerial återanvänds ca 95% till nya utskick och försändelser.

Kvalitet & långsiktighet

Våra produkter är registrerade på CPNP och Läkemedelsverket. Vi är anslutna till förpackningsinsamlingen, FTI samt är medlemmar i branschorganisationerna: Sveriges Hudterapeupters Riksorganisation (SHR) och Association of Swedish Beuty Brands (ASBB). Idag utvecklar vi egna produkter under varumärket Scratch och tar fram nya spännande koncept inom hand, body och nagel.